Pogrzeb Piotra Grzywacza

Sprawy organizacyjne związane z pogrzebem śp. Piotr Grzywacza

(9.04.2016 r. godz. 12.00)

 

Scenariusz uroczystości pogrzebowych:

 • Ostatnie złomy rozdają uczniowie TL Tuchola z koszy przed kościołem
 • Sygnaliści zajmują miejsca w ławkach wchodząc do kościoła po prawej stronie (patrząc na ołtarz) od pierwszej ławki
 • Rodzina zajmuje miejsca w  ławkach po lewej stronie
 • Asysta honorowa: uczniowie TL Tuchola z sygnałówkami (4 lub 6 osób)
 • Ustawienie się sztandarów przed kościołem o godz. 11.40
 • Wprowadzenie sztandarów do kościoła o godz. 11.50 przy dźwiękach „Marsza myśliwskiego nr 3” w wykonaniu wszystkich sygnalistów
 • Ustawienie sztandarów w kościele po lewej i po prawej stronie ołtarza
 • „Hejnał Tucholi” odtwarzany z ratusza miejskiego o 12.00
 • Rozpoczęcie mszy św. o godz. 12.01
 • Sygnaliści wszyscy – prowadzenie K. Kadlec (lub K. Kroskowski lub M. Murawski)
 • Zespół rogów Es – prowadzenie Michał Wojtyła (podczas mszy św., szczegóły uzgodnić z ks. proboszczem i organistą przed mszą św.)
 • Program muzyczny podczas mszy św. (Zespół rogów Es):
  • Utwór na rozpoczęcie mszy św. (na wejście)
  • Kyrie
  • Utwór na ofiarowanie
  • Utwór na komunię św.
  • Utwór na wyjście
 • Liturgia słowa podczas mszy św. (czytanie, psalm, alleluja w wykonaniu sygnalistów) – do uzgodnienia – odpowiedzialna Agnieszka Woźniak (KSM PZŁ)
 • Wyprowadzenie sztandarów z kościoła przy dźwiękach „Marsza myśliwskiego nr 3” w wykonaniu wszystkich sygnalistów
 • Sygnaliści wychodzą z kościoła zaraz po sztandarach, ale w kondukcie ustawiają się za orkiestrą i przed sztandarami
 • Kondukt żałobny z kościoła na cmentarz – orkiestra szkolna (program muzyczny wg uznania p. Mirosława Pałczyńskiego), przy wyjściu z kościoła orkiestra ustawia się na szosie
 • Kondukt: prowadzi krzyż i feretrony, następnie orkiestra, sygnaliści, poczty sztandarowe (Technikum Leśnego w Tucholi, inne szkoły, PZŁ – koła łowieckie, Lasy Państwowe – nadleśnictwa, inne sztandary), sokolnicy, delegacje z wieńcami (w tym pracownicy TL w Tucholi), uczniowie ze zdjęciem Piotra Grzywacza w ramce na małej sztaludze i poduszkami z odznaczeniami, ksiądz, trumna, rodzina, inne delegacje i pozostali uczestnicy pogrzebu – wg ceremoniału leśnego i myśliwskiego
 • Kondukt ustawiany jest przez dwóch nauczycieli z TL Tuchola
 • Odpowiedzialni nauczyciele ustawiają na cmentarzu: krzyż i feretrony, orkiestrę, sygnalistów, poczty sztandarowe, sokolników, delegacje z wieńcami, uczniów ze zdjęciem i poduszkami.
 • Policja kieruje ruchem na ulicy
 • Ostanie pożegnanie nad grobem wygłoszą:
  • Aniela Czyżyk – dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi
  • Maciej Strawa – prezes Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
 • Program muzyczny w wykonaniu wszystkich sygnalistów podczas ceremonii pogrzebowej na cmentarzu:
  • „Koniec polowania” po wystąpieniu dyr. Anieli Czyżyk – wszyscy,
  • „Darz Bór” po wystąpieniu Macieja Strawy – wszyscy,
  • „Hejnał Tucholi” solo na „Rogu Tucholskim” Karol Kroskowski,
  • „Cisza” na trąbce solo Mieczysław Leśniczak,
  • „Jenot na rozkładzie”,  „Bóbr na rozkładzie” i „Pożegnanie” – wszyscy.

Uwaga:

 • Spotkanie i poczęstunek w kręgu sygnalistów, uczniów, absolwentów, przedstawicieli kół i stowarzyszeń łowieckich oraz pocztów sztandarowych na 100-150 osób w szkolnej „starej” stołówce (płatne indywidualnie po np. 10 zł)
 • Stypa dla rodziny, przyjaciół, koleżanek i kolegów z pracy oraz oficjalnych delegacji – stołówka szkolna w internacie TL Tuchola