Wspomnienie o Piotrze Grzywaczu - biografia

Kolega Piotr Grzywacz był człowiekiem aktywnie uczestniczącym w życiu społecznym swojego środowiska, wyróżniającym się jako przewodniczący komitetów organizacyjnych i różnorodnych zespołów osiągających swoje publicznie użyteczne cele. W swojej pracy zawodowej i pasji łowieckiej zawsze na pierwszym miejscu stawiał kulturę łowiecką. Grał na rogu myśliwskim od 1973 roku. A od początku lat 80-tych bardzo zaangażował się w rozwój tej dziedziny.

Urodził się 31 maja 1958 roku w Łąkorzu k. Nowego Miasta.

Ukończył Technikum Leśne w Tucholi i Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi uzyskując tytuł inżyniera. Był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń leśników w Technikum Leśnym w Tucholi.

Służbę wojskową odbył Orkiestrze Garnizonowej w Grudziądzu, w latach 1978-1980, jako trębacz i asystent kapelmistrza. Staż zawodowy odbył w Nadleśnictwie Jamy, a następnie podjął pracę jako podleśniczy w Nadleśnictwie Człuchów, w Leśnictwie Skowarnki.

Kolega Piotr Grzywacz od 1981 roku do chwili obecnej był opiekunem, instruktorem i kierownikiem zespołu sygnalistów myśliwskich „Jenot” Technikum Leśnego w Tucholi. Był laureatem wielu konkursów w grze na rogu myśliwskim. Wykształcił liczne grono znakomitych sygnalistów myśliwskich. Wraz z zespołem uczestniczył w setkach, a może nawet tysiącach uroczystości łowieckich i leśnych oraz innych zapewniając ich artystyczną oprawę, a podczas konkursów w kraju i zagranicą odnosząc wiele sukcesów.

Kolega Piotr Grzywacz był inicjatorem i organizatorem pierwszego konkursu sygnalistów myśliwskich z okazji Dni Borów Tucholskich (1983), który w kolejnych latach przerodził się w Międzynarodowy Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej. W 2015 roku odbyła się jego 31. edycja i należy podkreślić, że jest to najstarsze tego typu wydarzenie w Polsce. W latach 1996 i 2004 odbyły się w Tucholi – odpowiednio pierwsza i dziewiąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”, a Piotr Grzywacz był ich organizatorem.

Od 1995 roku był członkiem - założycielem Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ (posiadał legitymację członkowską z nr 4). Jego wzorowa postawa i przykład dawany młodym pokoleniom myśliwych i leśników sprawiły, że wybrano go na Zastępcę Prezesa Klubu pierwszej kadencji (1995-2000), a w latach 1995-2015 był członkiem Komisji Muzycznej oraz od 1995 do chwili obecnej członkiem Kolegium Jurorów nominowanym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. Od lat był najbardziej aktywnym jurorem sygnalistyki myśliwskiej w Polsce i jako wyjątkowa osobowość często zapraszano go na konkursy w całym kraju.

Dzięki swojemu zaangażowaniu zyskał sobie miano „Wojskiego Borów Tucholskich”. A jako sygnalista myśliwski, a właściwie wielki mistrz i wirtuoz rogu myśliwskiego, stał się ikoną polskiej sygnalistyki myśliwskiej.

Kolega Piotr Grzywacz był bardzo szanowanym myśliwym. Od 1984 roku był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i członkiem Koła Łowieckiego nr 140 „Słonka ” w Woziwodzie. Aktywnie działał w Komisji Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy. Był członkiem Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach oraz Zakonu Świętego Huberta na Zamku Kuks (w Czechach).

Kolega Piotr Grzywacz okazał się wybitnym tucholaninem, aktywnie uczestniczącym w życiu publicznym swojego miasta, poprzez aktywność samorządową i społeczną, organizację festiwalu, jak również liczne występy telewizyjne i radiowe oraz artykuły w prasowe. Promował Tucholę i Bory Tucholskie. Do Tucholi przyjeżdżały co roku tłumy sygnalistów, Tuchola stawała się wówczas myśliwską stolicą Polski, tak jak dzisiaj. Piotr Grzywacz był także prezesem tucholskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Będąc radnym Rady Miejskiej Tucholi w latach 1998-2002, każdą sesję rozpoczynał „Hejnałem Tucholi” grając go osobiście na rogu myśliwskim. Codziennie w południe można usłyszeć z wieży ratusza ten „Hejnał Tucholi” skomponowany przez Zbigniewa Sampławskiego, a nagrany właśnie przez niego. Był także twórcą i kustoszem jedynego w Polsce Muzeum Sygnałów Myśliwskich (2007), w którym prezentował swoje osiągnięcia z zakresu kolekcjonerstwa pamiątek z imprez łowieckich oraz unikatową na skalę światową kolekcję rogów myśliwskich i zapisów nutowych zgromadzonych osobiście przez ponad 40 lat aktywnej gry na rogu myśliwskim.

Kolega Piotr Grzywacz był autorem licznych publikacji i kompozycji muzycznych. Na przykład autorem pierwszego samodzielnego wydania zapisów nutowych sygnałów myśliwskich w Polsce pt. „Czar myśliwskiego rogu” (trzy części). Skomponował m. in. sygnały „Jenot na rozkładzie”, „Bóbr na rozkładzie”, „Marsz Tucholski” i inne („Hejnał Nasielska”). Opracował tzw. tucholską klasyfikację sygnałów myśliwskich. Był pomysłodawcą i konstruktorem drewnianego „Rogu Tucholskiego” (2000).

Za swoje zaangażowanie i osiągnięcia w łowiectwie odznaczony został Brązowym (1990), Srebrnym (1997) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (2003), a także najwyższym odznaczeniem łowieckim „Złom” (2010) oraz Medalem Świętego Huberta (2008). Odznaczono go również wieloma medalami regionalnymi. Ponadto odznaczony został Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Słupskiego (1994), Medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej” (1994), Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Bydgoskiego (1997) i Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Kujawsko-Pomorskiego (2005). Za osiągnięcia w dziedzinie łowiectwa Prezydent RP nadał mu Brązowy Krzyż Zasługi (2003). Natomiast Minister Kultury i Sztuki nadał mu odznakę honorową „Zasłużony Działacz Kultury” (1997), a Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił go odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2015). Minister Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa nadał mu srebrną odznakę honorową „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (1995). Z kolei Minister Edukacji Narodowej nadał mu „Medal Komisji Edukacji Narodowej” (2009). Był laureatem licznych wyróżnień i nagród, chociażby przed miesiącem został Człowiekiem Roku 2015 – Powiatu Tucholskiego nadanym w plebiscycie Gazety Pomorskiej.

Zmarł w wieku 57 lat, 31 marca 2016 roku.

Do Krainy Wiecznych Łowów odszedł od nas człowiek szlachetny i życzliwy, w pełni oddany wartościom ochrony przyrody i kultury łowieckiej. Który z dumą demonstrował piękno muzyki myśliwskiej i rozsławił polskie tradycje myśliwskie w Europie. Straciliśmy w nim wybitnego znawcę kultury łowieckiej i muzyki myśliwskiej. Żegnamy zatem etycznego Kolegę o wybitnych zdolnościach organizatorskich i dużym zaangażowaniu w pracy zawodowej i działalności społecznej.

Łącząc się w bólu, składamy wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego Piotra Grzywacza. Cześć Jego pamięci. Niech knieja szumi Mu wiecznie, a róg myśliwski niechaj zawsze gra na Jego mogiłą.

 

Maciej Strawa,
Prezes KSM PZŁ
Tuchola, 9 kwietnia 2016 roku