Dwie kompozycje Karla Stieglera na dwa rogi par force in Es