„Fanfara Klubu Jamnika przy Polskim Związku Łowieckim” na trzy rogi ples i dwa rogi parfors