Muzyka słowacka - JOSEF MARTIŠ

Josef Martiš należy do grona twórców słowackiej sygnalistki myśliwskiej. Urodził się w 1935 roku w Laskár – małej wiosce z urokliwym dworkiem, obecnie wchłoniętej przez miasto Nováky. Lekcji muzyki od dziecka pobierał u ojca – kapelmistrz miejscowej orkiestry dętej, który uczył młodego Josefa gry na skrzydłówce (trąbce). Później swoje umiejętności dalej rozwijał, grając w dętej orkiestrze. Po ukończeniu kursu łowieckiego w 1967 stał się członkiem koła łowieckiego w Bojniciach. Muzyka myśliwska i gra na rogu stała się jego pasją. Od 1980 roku występuje na konkursach trębaczy myśliwskich początkowo jako uczestnik, później jako członek jury. W tym czasie komponuje pierwsze utwory. Spod jego pióra wychodzi kilka sygnałów myśliwskich: „Jeleń na rozkładzie”, „Daniel na rozkładzie”, „Dzik na rozkładzie”. Z czasem powstaje „Lutilska fanfara” opracowana przez Petra Vacka  na 3 lesnice i ples i jednogłosowa „Fanfara okolicznościowa” (Slavnostná fanfará), której opracowania na zespół dokonał Krzysztof M. Kadlec. Zapis nutowy obu kompozycji zostały dostosowany do zespołów naturalnych rogów myśliwskich składających się z dwóch plesów i dwóch parforsów