Hejnał - Marsz KŁ nr 20 "Lis" w Liskowie na dwa plesy i śpiew