Przepiórka (Prepelica)

Słowacka muzyka myśliwska

Inż. Edmund Hatiar – leśnik, współzałożyciel i prezes powstałego w 2007 roku Klubu Trębaczy Słowackiej Republiki. Obecnie piastuje stanowisko wicedyrektora Liceum Leśnego w Liptowskim Hradoku. Prowadzi zespoł trębaczy myśliwskich. Jest autorem wielu sygnałów oraz zbioru kompozycji na zespół rogów myśliwskich „Z každého rožku trošku” wydanym w 2012 roku.
Dzięki uprzejmości Edmunda Hatiara zamieszczamy nuty utworu zatytułowanego „Przepiórka” (Prepelica) w wersji oryginalnej, czyli na 3 plesy i parfors oraz w opracowaniu na 2 plesy i 2 parforsy.