Antonińska fanfara jubileuszowa

Druga zwrotka

Przez pola, rozłogi
W Antonin tych progi
Na srebrne, na gody
Drużyna w zawody.
Goń w trop!

Grzmią trąby, rżą konie
Hubercie, patronie
Za Twoim przykładem
Pognamy za śladem.
Hop! Hop!

Ref.
Hej! Wierna drużyno!
Wyjeżdżaj na błonie!
Niech szarżą pod Wami
Ochoczo rżą konie.
Niech trąby zagrają na świat,
Hallali! Dwadzieścia pięć lat!