Myśliwy - na śpiew z fortepianem

Aleksander Arct (ok.1850-ok.1930) - występuje również pod pseudonimem Al-Ar. Pochodzi ze znanej rodziny księgarzy, drukarzy i wydawców (drukarnia Arctów działała w Warszawie do 1953 r.) Autor kilku pieśni i piosenek oraz dwóch prac biograficznych o Chopinie i Moniuszce.

Artur Oppman (1867-1931) - poeta i publicysta, piszący również pod pseudonimem Or-Ot. W swojej twórczości nawiązywał do tradycji walk o niepodległość. Związany z Warszawą poświecił temu miastu cykl utworów pisanych przez całe twórcze życie, które przyniosły mu rozgłos i uznanie.