Trzy śpiewy z towarzyszeniem rogu par force in B

Bruno hrabia Kiciński (1794-1844) - poeta, tłumacz, publicysta, dziennikarz, wydawca i redaktor wielu popularnych warszawskich czasopism w tym „Kuriera Warszawskiego” i „Tygodnika Warszawskiego”. Autor poematów i wierszy o tematyce myśliwskiej. Przerobił sztukę nieznanego niemieckiego pisarza na komediooperę, nadając jej tytuł „Myśliwy, czyli dwoje oczu za jedno”.  Doczekała się dwóch wydań w 1840 roku i żadnej prezentacji scenicznej.

Franciszek Ksawery Zaremba (1841-1923) - organista, dyrygent, kompozytor muzyki religijnej oraz utworów do wielu komediooper. Kompozycja powstała około 1896 roku.

Zamieszczone nagrania wokalne dokonał Zespół Muzyki Myśliwskiej NEMROD działającego przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Poznaniu (mp3). Pochodzą z prywatnego archiwum Krzysztofa Kadleca. Parię solową wykonuje Maciej Kościelski, a na rogu par force in B gra K. Kadlec.

Rycina zamieszczona na stronie tytułowej pochodzi z wydania z 1840 roku .