Hejnał Koła Łowieckiego nr 11 „Hubertus” w Żołędowie

    Koło Łowieckie nr 11 ,,Hubertus” z Żołędowa powstało w 1947 r. z inicjatywy niezrzeszonych myśliwych dzierżawiących tereny miejscowości: Niemcz, Osielsko, Żołędowo, Wilcze, Bożenkowo i Maksymilianowo. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Koło gospodarowało na około 10 tyś. ha. Korekty granic obwodu w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku spowodowały, że obecnie „Hubertus” prowadzi gospodarkę łowiecką na około 7 tyś. ha w dwóch obwodach łowieckich (obwód łowiecki nr 119 i obwód łowiecki nr 101). W życiu Koła można wyróżnić daty, które trwale zapisały się w jego historii. W 1997 roku obchodziło 50 rocznicę powstania. Z tej okazji został ufundowany sztandar, a myśliwi w czynie społecznym wybudowali wiatę myśliwską. Kultywowanie tradycji łowieckich poprzez grę na rogach myśliwskich w czasie polowań zbiorowych na trwałe wpisane zostało w jego działalność.

Przypadająca w 2012 roku 65. rocznica powstania ,,Hubertusa” stała się okazją do skomponowania sygnału myśliwskiego wyróżniającego Koło spośród innych. Zadania tego podjął się kol. Krzysztof Kryk – wielokrotny uczestnik tamtejszych uroczystości myśliwskich. Propozycja Hejnału została przedstawiona w dniu 3 listopada 2012 r. w trakcie obchodów św. Huberta w Nadleśnictwie Żołędowo.

Hejnał KŁ „Hubertus” został zatwierdzony przez Zarząd i oficjalnie przedstawiony członkom Koła w dniu 15 grudnia 2012 r. w trakcie polowania zbiorowego.

      Z myśliwskim pozdrowieniem

                                           Darz Bór

                                                                                                                                                              Krzysztof Kryk

 

W niedzielę 12 maja 2019 roku w Żołędowie koło Bydgoszczy zostało ustanowione Sanktuarium Świętego Huberta Biskupa, w którym znajdują się – potwierdzone dokumentami Kościoła – autentyczne relikwie Świętego Huberta i jedynym miejscem w Polce z relikwiami pierwszego stopnia naszego Patrona.

inf. K. Kadlec