IV Zielonogórski Przegląd Muzyki Myśliwskiej - Żagań 2019

IV Zielonogórski Przegląd Sygnalistów Myśliwskich w Żaganiu, realizowany w ramach VI Wielkich Łowów w Puszczy Żagańskiej, odbędzie się 20 października (niedziela) 2019r. na terenie Pałacu Książęcego w Żaganiu (ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań). Organizatorem Przeglądu jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny.    
Honorowy patronat nad IV Zielonogórskim Przeglądem Sygnalistów Myśliwskich, Żagań 2019 objął  Starosta Żagański - Henryk Janowicz.

Podczas Przeglądu zostaną rozegrane konkursy:

 • indywidualne przesłuchania sygnałów myśliwskich zgodnie z regulaminem Przeglądu dla:
  • osób zamieszkujących Okręg Zielonogórski PZŁ (w tym dzieci),
  • członków PZŁ stowarzyszonych w kołach łowieckich Okręgu Zielonogórskiego PZŁ,
  • członków niestowarzyszonych posiadających legitymacje wydaną przez Okręg Zielonogórski PZŁ,
  • stażystów posiadających ważny dzienniczek stażysty wydany przez Okręg Zielonogórski PZŁ,
   * osoby niespełniające w/w warunków mogą wziąć udział w Przeglądzie, jednak nie będą brały udziału w klasyfikacji ogólnej Przeglądu.
 • konkurencja zespołowa sygnałów myśliwskich,
 • konkurencja zespołowa w kategorii muzyki myśliwskiej,
 • konkurs na najlepsze wykonanie hejnału Zielonogórskiego Przeglądu Sygnalistów Myśliwskich
  * Podczas zakończenia rozlosowane zostaną nagrody wśród wszystkich uczestników konkursu obecnych na sali.

Kilka informacji organizacyjnych:

 • Wszystkich uczestników Przeglądu po przybyciu na miejsce prosimy o rejestrację w sekretariacie
 • Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem wypełnionych formularzy on-line
 • W przypadku, gdy kierownik zgłasza osobiście wszystkich solistów zespołu, w formularzu zgłoszeniowym SOLISTY należy w polu "e-mail" podać każdorazowo e-mail kierownika. Wówczas wszystkie potwierdzenia zostaną przesłane na jeden adres e-mail.
 • Termin zgłaszania udziału w konkursach upływa 16.10.2019 roku
 • Organizatorzy zapewniają posiłek dla wszystkich uczestników

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich oraz programem przedstawionym przez organizatorów.

Zestawy sygnałów obowiązkowych zostaną wylosowane 10.10.2019 i tego samego dnia umieszczone na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl i www.zielonagora.pzlow.pl.

W trakcie wydarzenia oprócz „IV Zielonogórskiego Przeglądu Sygnalistów Myśliwskich, Żagań 2019” odbędzie się Msza Hubertowska,  jarmark myśliwski na dziedzińcu Żagańskiego Pałacu Książęcego (stoiska kulinarne i rzemieślnicze, wystawy przyrodnicze i kolekcjonerskie, degustacja dziczyzny) oraz gala finałowa konkursu plastycznego „Leśny świat – moim światem ” organizowanego w okolicznych szkołach. Będzie miała miejsce również prezentacja ptaków drapieżnych oraz psów ras myśliwskich, a także pokaz bractwa rycerskiego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej:

e-mail: zmmdeluxe@interia.pl
tel. 785-617-265 lub 570-384-192

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i rywalizacji
Darz Bór

Program

10:00 otwarcie sekretariatu
11:30 Otwarcie IV Zielonogórskiego Przeglądu Sygnalistów Myśliwskich w Żaganiu (Powitanie przybyłych uczestników, jury oraz zaproszonych gości. Wspólne odegranie sygnałów powitanie oraz Hejnału Przeglądu.)
12:00 - 14:30 Przesłuchania solistów w klasach: D, C, B, A
14:30 - 15:30 przesłuchania zespołów w klasach: D, C, B, A, G,
15:30 – 16:00 konkurs na najlepsze wykonanie Hejnału Przeglądu
16:10 - gala laureatów konkursu, ogłoszenie wyników konkursu kat. solowej oraz kat. zespołowej oraz zakończenie Przeglądu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie festiwalu z ewentualnych przyczyn techniczno-organizacyjnych. Godziny przesłuchań mają charakter informacyjny, są uzależnione od liczby uczestników - mogą powstać drobne przesunięcia czasowe

Zestawy sygnałów

Soliści

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw C

 1. Koniec polowania
 2. Zakaz strzału w miot
 3. Zając na rozkładzie

Klasa B zestaw A

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Posiłek
 3. Sarna na rozkładzie

Klasa A zestaw C

 1. Powitanie
 2. Pasowanie myśliwskie
 3. Kozica na rozkładzie

Zespoły:

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw A

 1. Koniec polowania
 2. Apel na łowy
 3. Stój

Klasa B zestaw D

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Jeleń na rozkładzie
 3. Pióro na rozkładzie

Klasa A i G zestaw E

 1. Powitanie
 2. Niedźwiedź na rozkładzie
 3. Pobudka

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy solisty

Formularz zgłoszeniowy zespołu