Mistrzostwa Europy Sygnalistów Myśliwskich 2020 Pszczyna - Polska

Komunikat nr 1/ME z dnia 1.12.2019 roku Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
w sprawie III Mistrzostw Europy Trębaczy Myśliwskich – Polska /Pszczyna 2020

Polski Związek Łowiecki - Zarząd Główny i Zarząd Okręgowy w Katowicach
oraz Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ ogłaszają organizację

III Mistrzostw Europy Trębaczy Myśliwskich – Polska / Pszczyna 2020

Organizator: Polski Związek Łowiecki, Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, Lasy Państwowe, Województwo Śląskie, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Powiat Pszczyński i Miasto Pszczyna
Miejsce: Pszczyna www.pszczyna.pl
Termin: 12-13.06.2020
Uczestnicy: Zespoły sygnalistów myśliwskich z nominacją krajowego klubu sygnalistów myśliwskich, po cztery z każdego kraju który podpisał deklarację
Kategorie: Zespoły sygnalistów myśliwskich w stroju B i w stroju Es
Konkurs:  Konkurs regulują punkty 1-7 deklaracji współpracy. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. W etapie kwalifikacyjnym wykonywane będą cztery utwory (dwa obowiązkowe i dwa dowolne). W przypadku dużej liczby uczestników organizator może zmniejszyć liczbę utworów. Trzy najlepsze zespoły z każdej kategorii biorą udział w etapie finałowym wykonując dwa utwory (jeden obowiązkowy i jeden dowolny wg własnego uznania)
Utwory: Utwory obowiązkowe znajdują się na stronie internetowej www.metrubaci.cz
Jury: Każdy kraj uczestniczący w mistrzostwach ma prawo delegować do jury jednego doświadczonego jurora
Koszty:  Opłata konkursowa nie jest pobierana. Każdy uczestnik płaci samodzielnie za zakwaterowanie, wyżywienie i podróż
Nagrody: Zwycięzca w każdej kategorii (B i Es) otrzyma tytuł Mistrza Europy 2020 i specjalny puchar
Zgłoszenia: Do 15.04.2020 roku na adres email: petr@myslivci.cz
Kontakt: (1) Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego,
PL-64-700 Czarnków, Goraj-Zamek 5, tel. +48 604 897 107,
e-mail: klub@mysliwska.pl i strawa@poczta.onet.pl
(2) Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Katowicach,
PL-41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Zwycięstwa 2, tel. +48 32 220 38 35,
fax +48 32 220 42 75, e-mail: zo.katowice@pzlow.pl
Więcej informacji: www.trubaci.cz i www.muzyka.mysliwska.pl

Bekanntmachung Nr. 1 / ME vom 1.12.2019 des Verwaltungsrates
des Jagd-Hornsbläser - Club des Polnischen Jagdverbandes
zur III Europameisterschaft der Jagdhornbläser - Polen / Pless 2020

Polnischer Jagdverband - Haupt- und Regionalvorstand in Katowice
und Jagd-Hornsbläser - Club geben die Organisation bekannt

III Europameisterschaft der Jagdhornbläser - Polen / Pless 2020

 

Veranstalter: Der Polnische Jagdverband, Der Jagdhornbläser-Club des Polnischen Jagdverbandes, Die Staatsforste, Woiwodschaft Schlesien, Das Schlossmuseum in Pszczyna, Der Landkreis Pszczyna, Die Stadt Pszczyna
Ort: Pszczyna am Fürst Pless Schloss und Stadtplatz (Rynek), www.pszczyna.pl
Am: 12. – 14. 6. 2020
Teilnehmer: Die Gruppen sind vom LV zu delegieren (nach Punkt 3 der Erklärung)
Kategorien: B Stimmung und Es Stimmung
Wettbewerb: Der Wettbewerb richtet sich nach Punkte 1 – 7 der Erklärung.
Der Wettbewerb betsteht sich aus zwei Runden.
Der Qualifikationsrunde und das Finale (in dem Finale nehmen 3 beste Gruppen in jeder Kategorie teil). In der Qualifikationsrunde werden maximal 4 Stücke geblasen. (2 Pflicht- und 2 Wahlstücke). Der Veranstalter darf nach Anzahl des Teilnehmers entscheiden, daß werden wenige Stücke geblasen. In Finale wird jede Gruppe 2 Stücke blasen (1 Pflicht- und 1Wahlstück nach eigenem Wahl).
Pflichtstücke: Pflichtstücke werden auf www.EMJHB.de veröffentlicht
Jury: Jedes Land ist berechtigt einen erfahrenen Juror zu delegieren
Kosten: Wettbewerbsgebühr vom Veranstalter erhoben, die Teilnehmer tragen ihre eigenen Kosten (die Reise, die Unterkunft und die Verpflegung)
Preise: Gewinner in jeder Kategorie (B und Es) erhalten den Titel der Jagdhorbläsereuropameister 2020, zwei Finalisten jeder Kategorie sind dann Vicemeister
Rückmeldung: Rückmeldung bis zum 15. 04. 2020 an petr@myslivci.cz
Kontakt: (1) Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego, PL-64-700 Czarnków, Goraj-Zamek 5, tel. +48 604 897 107,
E-Mail: klub@mysliwska.pl und strawa@poczta.onet.pl
(2) Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Katowicach, PL-41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Zwycięstwa 2, tel. +48 32 220 38 35,
fax +48 32 220 42 75, E-Mail:: zo.katowice@pzlow.pl
Webseiten: www.metrubaci.cz, www.emjhb.de und www.muzyka.mysliwska.pl

Program

III MISTRZOSTWA EUROPY TRĘBACZY MYŚLIWSKICH
Pszczyna 2020

Program mistrzostw Europy

Piątek 12.06.2020 r.
15.00-18.00 Rejestracja jurorów i oficjalnych delegacji 
Hotel Styl 70 w Piasku przy ul. Studzienickiej 58
17.00-18.30 Zebranie jurorów
Hotel Styl 70 w Piasku przy ul. Studzienickiej 58 – sala myśliwska
15.00-18.30 Rejestracja uczestników
Pszczyńskie Centrum Kultury, ul. Piastowska 1
19.00-20.30 Galowy koncert muzyki myśliwskiej
Scena na Rynku
19.00-19.30    Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ
19.30-20.10    Koncert zespołów sygnalistów myśliwskich z całej Europy
20.10-20.30    Koncert zespołu Leśna Brać & The Woods
21.00-22.30 Uroczysta kolacja dla jurorów, oficjalnych delegacji i gości specjalnych
Zameczek myśliwski Promnice – sala kominkowa
Sobota 13.06.2020 r.
09.00-09.30 Otwarcie III Mistrzostw Europy Trębaczy Myśliwskich
na schodach zamku w Pszczynie
09.30-09.45 Zdjęcie grupowe uczestników i gości III MESM
na schodach zamku w Pszczynie
09.45-13.00 III Mistrzostwa Europy Trębaczy Myśliwskich – część I (in B)
na schodach zamku w Pszczynie
12.00-14.00 Obiad (dla uczestników III MESM)
catering „Planeta Smaku” na Rynku
13.00-14.00 Uroczysty obiad (dla jurorów, oficjalnych delegacji i gości specjalnych III METM)
restauracja  „Frykówka” „Punkt Gastronomiczny” lub „Dolce Vita” na Rynku
14.00-15.30 III Mistrzostwa Europy Trębaczy Myśliwskich – część I (in Es lub D)
na schodach zamku w Pszczynie
16.00-16.50 III Mistrzostwa Europy Trębaczy Myśliwskich – część II (Finał)
na schodach zamku w Pszczynie
17.00-18.15 Msza Św. Hubertowska
w kościele lub na schodach zamku w Pszczynie
18.30-19.00 Parada myśliwska
z kościoła lub z zamku na Rynek
19.00-20.00 Galowy koncert laureatów konkursów i ogłoszenie wyników
scena na Rynku
20.30-24.00 Biesiada myśliwska
Hotel Styl 70 w Piasku przy ul. Studzienickiej 58
Program fakultatywny:
10.00-16.00 Zwiedzanie Pszczyny
Muzeum Zamkowe, Stajnie Książęce, Rynek, Pokazowa Zagroda Żubrów

III Europameisterschaft der Jagdhornbläser - Polen / Pless 2020

Programme

Freitag 12.06.2020
15.00-18.00 Registration des Juroren und offizielle Delegation
Hotel Styl 70 in Piasek, Studzienicka Str. 58
17.00-18.30 Die Jurybesprechung
Hotel Styl 70 in Piasek, ul. Studzienicka 58 – Jägersaal
15.00-18.30 Registration des Teilnehmers
Stadtkulturzentrum Pszczyna, Piastowska Str. 1 - auf Stadtplatz
19.00-20.30 Galakonzert der Jagdmusik
Stadtplatz
19.00-19.30    Konzert vom Repräsentations-Ensambl der Jagdmusik des Polnischen Jagd-Verbandes
19.30-20.10    Konzert von Jagdhornbläsergruppen aus ganz Europa
20.10-20.30    Konzert die Forestband Leśna Brać & The Woods
21.00-22.30 Treffen der VIP Gäste, Juroren und Verteter des JHB und Jagd-Organisationen Besprechung zur Zukunft der EM
Jagdschloss Promnice
Samstag 13.06.2020
09.00-09.30 Eröffnung des Wettbewerbs - III Europameisterschaft der Jagdhornbläser
Schlosstreppe in Pszczyna
09.30-09.45 Zusammenfoto allen Teilnehmer und Gäste III EMJHB
Schlosstreppe in Pszczyna
09.45-13.00 Wettbewerb - III Europameisterschaft der Jagdhornbläser
– Runde I (Gruppen in B Stimmung)
Schlosstreppe in Pszczyna
12.00-14.00 Mittagessen (für Teilnehmer III EMJHB)
Catering „Planeta Smaku” am Stadtplatz
13.00-14.00 Mittagessen (für Jury, VIP Gäste III EMJHB)
Restaurant „Frykówka” „Punkt Gastronomiczny” lub „Dolce Vita” am Stadtplatz
14.00-15.30 Wettbewerb - III Europameisterschaft der Jagdhornbläser
– Runde I (Gruppen in Es und D Stimmung)
Schlosstreppe in Pszczyna
16.00-16.50 Wettbewerb - III Europameisterschaft der Jagdhornbläser
– Runde II (Finale Gruppen in B, Es und D Stimmung)
Schlosstreppe in Pszczyna
17.00-18.15  Hubertus-Messe
Kirche oder Schlosstreppe in Pszczyna
18.30-19.00 Jagdparade
aus Kirsche oder Schlosstreppe zum Stadtplatz
19.00-20.00 Galakonzert und Siegerehrung mit Bekanntgabe der Ergebnisse - Europameister und Vicemeister 2020
Stadtplatz
20.30-24.00 Gala-Abend, gemeinsam alle Gruppen und Teilnehmer
Hotel Styl 70 in Piasek, Studzienicka Str. 58
Samstag 13.06.2020 r. Optionales Programm:
10.00-16.00 Besichtigung: Schlossmuseum, Fürstenstall, Stadtplatz, Wisentengatter
Sonntag 14.06.2020
08.00-10.00 Abfahrt der Teilnehmer nach Hause