XVII Kaszubski Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej - Sierakowice 2020