Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Echo"

Kierownik: 
Roch Sienkiewicz
Telefon: 
513 989 011

Zespól Sygnalistów Myśliwskich ECHO tworzą uczestnicy kursów sygnalistki myśliwskiej organizowanych przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie. Początki działalności zespołu to lata 90-te XX wieku. W obecnej formie, pod nazwą Zespół Sygnalistów Myśliwskich ECHO, funkcjonujemy od czerwca 2004 roku. Po kursie sygnalistyki zorganizowanym przez Kol. Tadeusza Marszałka kilkunastu absolwentów kursu postanowiło kontynuować muzyczne spotkania i doskonalić swój warsztat muzyczny jako zespół. Inicjatywa ta uzyskała aprobatę oraz wsparcie organizacyjne i finansowe Zarządu Okręgowego i Okręgowej Rady Łowieckiej w Warszawie.

Zespół liczy obecnie 15 osób, składa się wyłącznie z muzyków amatorów będących jednocześnie, w zdecydowanej większości, czynnymi myśliwymi.

W repertuarze zespołu są sygnały, fanfary, marsze i inne trudniejsze formy muzyki myśliwskiej.

Największym sukcesem zespołu było zajęcie 4 miejsca na XX Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w 2015r. w Koszęcinie, a w ostatnim roku:

- I miejsce w kl.G  XIV KSiMM Radzymin 2016

- II miejsce w kl. G i MB na XIII KSM Przeborowo 2016

- III miejsce w kl. G na VIII KSM „O Róg Zbramira” Niepołomice 2016

Kierownikiem muzycznym zespołu jest Roch Sienkiewicz.

Kierownikiem organizacyjnym Natalia Sienkiewicz tel. 513 989 011

Galeria: