Pieśni o puszczy

Kraj: 
Polska

W 2006 roku z inicjatywy Fundacji „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce wydana została niezwykła płyta z muzyką chóralną inspirowana pięknem Puszczy Białowieskiej zatytułowana „Pieśni o Puszczy”. Znalazł się tam tryptyk Feliksa Nowowiejskiego „Teka białowieska” na chór mieszany oraz trzy pieśni Romualda Twardowskiego występujące pod wspólnym tytułem „Echa Białowieży”.

Feliks Nowowiejski (1877-1946) należy do grona najwybitniejszych polskich kompozytorów, zwłaszcza na gruncie muzyki chóralnej oraz twórczości organowej. „Teka białowieska” op. 56 powstała w 1938 roku, krótko po powrocie do Poznania z dziesięciodniowego pobytu w Puszczy Białowieskiej, gdzie przebywał na zaproszenie ówczesnego Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych, Adama Loreta. Na tryptyk składają się pieśni: „Ryś w borze” ze słowami Jana Jerzego Karpińskiego – wybitnego polskiego leśnika, wieloletniego dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego, „Dąb rażony piorunem” do poezji Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej i „Taniec na uroczysku” do słów Kazimiery Jeżewskiej.

Romuald Twardowski (1930) – wieloletni pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest inicjatorem prestiżowego międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. 21 stycznia 2006 roku w Białowieży a dzień później powtórzony w Kamieńcu na Białorusi odbył się koncert z muzyką chóralną zatytułowany „Pieśni o Puszczy”. Rozpoczął się „Rotą Feliksa Nowowiejskiego, po niej zabrzmiała popularna białoruska pieśń Aleksandry Pachmutowej „Bieławieżskaja Puszcza” zaśpiewana ze słowami polskimi. Po raz pierwszy słuchacze mogli usłyszeć utwory z „Teki Białowieskiej” i „Echa Białowieży” po białorusku.

„Echa Białowieży” Romualda Twardowskiego powstały na okoliczność polsko-białoruskich koncertów. Składają się z trzech pieśni, wcześniej skomponowanej do wiersza Czesława Miłosza „W mojej ojczyźnie” i dwóch utworów powstałych na potrzeby tego koncertowego projektu: „Kali łaska – bardzo proszę” oraz „Zieloną świątynię Białowieżę” do słów białoruskich poetów Wiktora Szweda i Alesia Barskiego.

Uzupełnienie do płyty stanowi wydana w 2005 roku partytura chóralna nagranych utworów.

Krzysztof Kadlec