Polska muzyka lasem inspirowana

Kraj: 
Polska

W 1999 roku została wydana przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie płyta kompaktowa „Polska muzyka lasem inspirowana”. Znalazło się na niej 18 utworów leśno-myśliwskich, a pośród nich uroczysta fanfara „Darz Bór”, Feliksa Nowowiejskiego „Wyjazd na polowanie” –  błędnie nazwany „Hejnałem na cześć Prezydenta RP”, pieśni Zygmunta Noskowskiego, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, hejnały leśne. Obecnie nakład został wyczerpany i płyta ma już charakter nagrań archiwalnych.

Krzysztof Kadlec