III Zielonogórski Przegląd Muzyki Myśliwskiej Żagań 2018

III Zielonogórski Przegląd Sygnalistów Myśliwskich w Żaganiu odbędzie się w terminie 14 października (niedziela) bieżącego roku na terenie Pałacu w Żaganiu (ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań). Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. Przegląd realizowany jest w ramach V Wielkich Łowów w Puszczy Żagańskiej. Honorowy patronat nad Przeglądem na Starosta Żagański - Henryk Janowicz.

Podczas festiwalu zostaną rozegrane konkursy:

 • indywidualne przesłuchania sygnałów myśliwskich zgodnie z regulaminem przeglądu dla:
  • osób zamieszkujące okręg zielonogórski (w tym dzieci),
  • członków PZŁ stowarzyszonych w kołach łowieckich Okręgu Zielonogórskiego,
  • członków niestowarzyszonych posiadających legitymacje wydaną przez Okręg Zielonogórski,
  • stażystów posiadających ważny dzienniczek stażysty wydany przez Okręg Zielonogórski,
   * osoby niespełniające w/w warunków mogą wziąć udział w przeglądzie, jednak nie będą brały udziału w klasyfikacji ogólnej przeglądu.
 • konkurencja zespołowa sygnałów myśliwskich,
 • konkurencja zespołowa w kategorii muzyki myśliwskiej,
 • konkurs na najlepsze wykonanie hejnału przeglądu
  * Podczas zakończenia rozlosowane zostaną nagrody wśród wszystkich uczestników konkursu obecnych na sali.

Kilka informacji organizacyjnych:

 • Wszystkich uczestników Festiwalu po przybyciu na miejsce prosimy o rejestrację w sekretariacie
 • Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem wypełnionych formularzy online
 • W przypadku, gdy kierownik zgłasza osobiście wszystkich solistów zespołu, w formularzu zgłoszeniowym SOLISTY należy w polu "e-mail" podać każdorazowo e-mail kierownika. Wówczas wszystkie potwierdzenia zostaną przesłane na jeden adres e-mail.
 • Termin zgłaszania udziału w konkursach upływa 10.10.2018 roku
 • Organizatorzy zapewniają obiad dla wszystkich uczestników

Informacje dotyczące KONKURSU SYGNAŁÓW MYŚLIWSKICH I MUZYKI MYŚLIWSKIEJ:

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich oraz programem przedstawionym przez organizatorów.
Zestawy sygnałów obowiązkowych zostaną wylosowane 10.10.2018 i tego samego dnia umieszczone na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl i www.zielonagora.pzlow.pl.

Dodatkowe atrakcje: stoiska kulinarne i rzemieślnicze, wystawy przyrodnicze i kolekcjonerskie, degustacja dziczyzny.

W przypadku niejasności i pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej z organizatorami.
e-mail: zmmdeluxe@interia.pl
tel. 785-617-265 lub 570-384-192

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i rywalizacji.
Darz Bór

Program

10:00 otwarcie sekretariatu
12:30 Otwarcie III Lubuskiego Przeglądu Sygnalistów Myśliwskich w Żaganiu (Powitanie przybyłych uczestników, jury oraz zaproszonych gości. Wspólne odegranie sygnałów powitanie oraz Hejnału Przeglądu.)
12:45 - 14:30 Przesłuchania solistów w klasach: D, C, B, A
14:30 - 15:30 przesłuchania zespołów w klasach: D, C, B, A, G,
15:30 – 16:00 konkurs na najlepsze wykonanie Hejnału Przeglądu
16:10 - gala laureatów konkursu, ogłoszenie wyników konkursu kat. solowej oraz kat. zespołowej oraz zakończenie Przeglądu. (podczas zakończenia rozlosowane zostaną nagrody wśród wszystkich uczestników konkursu obecnych na Sali)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie festiwalu z ewentualnych przyczyn techniczno-organizacyjnych. Godziny przesłuchań mają charakter informacyjny, są uzależnione od liczby uczestników - mogą powstać drobne przesunięcia czasowe

Zestawy sygnałów

Soliści:

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw E

 1. Koniec polowania
 2. Zbiórka myśliwych
 3. Apel na łowy

Klasa B zestaw A

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Posiłek
 3. Sarna na rozkładzie

Klasa A zestaw D

 1. Powitanie
 2. Żubr na rozkładzie
 3. Lis na rozkładzie

Zespoły:

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw A

 1. Koniec polowania
 2. Apel na łowy
 3. Stój

Klasa B zestaw A

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Posiłek
 3. Sarna na rozkładzie

Klasa A i G zestaw E

 1. Powitanie
 2. Niedźwiedź na rozkładzie
 3. Pobudka

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy solisty

Formularz zgłoszeniowy zespołu