XXIV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich - Goraj Zamek 2018

XXIV Wielkopolski Festiwal
Kultury Łowieckiej
i Edukacji Ekologicznej

XVI Ogólnopolski Konkurs Wabienia Jeleni
XXIV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
XVI Pilski Pokaz Psów Ras Myśliwskich
VIII Pilski Konkurs Oceny Poroży Jeleni
Goraj-Zamek 2018

 

Organizatorzy zapraszają na festiwal wszystkich miłośników kultury łowieckiej. Festiwal odbędzie się w dniu 19 maja 2018 roku na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju-Zamku k. Czarnkowa.

Pełne informacje o festiwalu wraz ze szczegółowym programem i obowiązującymi regulaminami znajdują się na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl

Zgłoszenia udziału w konkursach, przeglądach i pokazach przyjmuje w terminie nieprzekraczalnym do 7 maja 2018 roku oraz informacji udziela komitet organizacyjny festiwalu pod adresem:

Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Pile
64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp. 190
tel./fax +48 67 212 49 51, e-mail: zo.pila@pzlow.pl
www.pila.pzlow.pl

oraz

Zespół Szkół Leśnych w Goraju,
64-700 Czarnków, Goraj-Zamek 5
tel. +48 67 255 26 55, fax +48 67 255 36 55,
e-mail: sekretariat@zsl-goraj.cil.pl
www.zslgoraj.pl

 


 Plakat konkursowy

Imprezy główne:Imprezy towarzyszące:

Koncerty i przeglądy muzyczne:

 • Koncert zespołu muzycznego Lake N’ River z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju (13.30-14.30)
 • Recital zespołu z Niemiec - Bläsercorps Lübeck (16.00-17.00)
 • Galowy koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu laureatów konkursów (godz. 17.00-18.30).
 • Biesiada myśliwska i zabawa taneczna (godz. 18.30-24.00)

Konkursy i pokazy:

 • Wykład audytoryjny nt. biologii i ekologii wilka wygłoszony przez prof. dr. hab. Henryka Okarmę – Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN (9.15-10.00)
 • Strzelania z łuku na łucznicy (10.00-15.00)
 • Konkurs plastyczny pt. „Łowiectwo w oczach dziecka” dla uczniów szkół sześciu powiatów pilskiego okręgu łowieckiego. Termin przeprowadzenia konkursu – do 07.05.2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu - 19.05.2018 roku o godz. 14.30-15.00

Wystawy: (czynne w godz. 9.15-17.00):

 • Wystawa okolicznościowa – jubileusz 50. lat od nadania imienia inż. Jana Kloski i sztandaru Technikum Leśnego w Goraju (sala mahoniowa w zamku)
 • Wystawa prac konkursu plastycznego pt. „Łowiectwo w oczach dziecka” (hall zamku)

Kiermasz promocyjno-handlowy:

 • Stoiska promocyjne Lasów Państwowych - Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka i Nadleśnictwa Krucz (sale wystawiennicze Centrum Promocji Lasów Państwowych)
 • Stoiska promocyjno-handlowe firm oferujących artykuły łowieckie i leśne oraz pszczelarskie (np. wyroby z poroża, wabiki na zwierzynę, Zachodniego Poradnika Łowieckiego itp., Koło Pszczelarzy PZP z Trzcianki) (przy drodze z zamku do masztalerni lub przy ścieżce z zamku do szkoły)
 • Wystawa i kiermasz malarski zaproszonego artysty plastyka (przy drodze z zamku do masztalerni lub przy ścieżce z zamku do szkoły)

Zebrania:

 • Walne zebranie członków Klubu Wabiarzy Jeleni PZŁ (piątek 18.05.2018 r. godz. 19.00-22.00)

 


XVI Ogólnopolski Konkurs Wabienia Jeleni

W dniu 19 maja 2017 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się w Goraju XVI Ogólnopolski Konkurs Wabienia Jeleni. Przed konkursem odbędzie się trening oraz pokazy i warsztaty wabienia jeleni w wykonaniu najlepszych polskich wabiarzy. Zgłoszenia wabiarzy na „Karcie zgłoszenia” (w załączeniu) do dnia 7 maja 2018 r. na adres: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy, 64-920 Piła, al. Powstańców Wlkp. 190, tel./fax 67 212 49 51, e-mail: zo.pila@pzlow.pl.  Potwierdzenie udziału w konkursie w dniu imprezy w godz. 8.00-8.30 w sekretariacie konkursu przed zamkiem w Goraju. Podsumowanie konkursu nastąpi podczas koncertu galowego o godz. 17.00. Zapraszamy do udziału w pokazach i konkursie wabienia.

Dodatkowych informacji udziela kol. Jacek Pszczółka – tel. 606 895 517, e-mail: goraj2010@pzlow.pl

 

 


XXIV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich  

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXIV Wielkopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich, który odbędzie się w sobotę 19 maja 2017 roku w Zespole Szkół Leśnych w Goraju k. Czarnkowa.

Konkurs ma charakter otwartych mistrzostw regionalnych dla sygnalistów myśliwskich i zespołów z województwa wielkopolskiego. Konkurs jest eliminacjami do konkursu ogólnopolskiego „O Róg Wojskiego”. Przesłuchania odbędą się w kategorii solowej - klasy D, C, B, A i kategorii zespołowej - klasy D, C, B, A i G według regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich.

Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla myśliwych oraz leśników. Dlatego prosimy zarządy wszystkich kół łowieckich i nadleśnictwa o delegowanie swoich sygnalistów myśliwskich. Po raz szesnasty ponadto odbędą się przesłuchania muzyczne w kategorii zespołów rodzinnych (minimum trzyosobowych).

Zgłoszenia pisemne i telefoniczne należy składać do 7 maja br. na adres sekretariatu komitetu organizacyjnego konkursu: Zespół Szkół Leśnych w Goraju, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 26 55, fax. 67 255 36 55, e-mail: goraj@mysliwska.pl   Załączamy „Kartę zgłoszenia”.

Konkurs rozpocznie się o godz. 8.30 przesłuchaniami solistów, o godzinie 13.00 planowane są występy zespołów. Podsumowaniem konkursu będzie koncert galowy, który rozpocznie się o godzinie 17.00 i na który szczególnie zapraszamy wszystkich miłośników muzyki myśliwskiej.

Dodatkowych informacji udziela kol. Maciej Strawa – tel. 604 897 107, e-mail: strawa@poczta.onet.pl

 

 


XVI Pilski Pokaz Psów Ras Myśliwskich 

W dniu 19 maja 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju odbędzie się XVI Pilski Pokaz Psów Ras Myśliwskich. Pokaz rozpocznie się o godz. 15.00. Zgłoszenia psów na „Karcie zgłoszenia” (w załączeniu) do 14 maja br. na adres ZO PZŁ w Pile. Potwierdzenie udziału w pokazie w dniu imprezy w godz. 14.00-15.00 w sekretariacie pokazu przed zamkiem w Goraju.

Dodatkowych informacji udziela kol. Michał Skotarczak - tel. 602 307 908, e-mail: skotgum@post.pl

 

 


VII Pilski Konkurs Oceny Poroży Jeleni

W dniu 19 maja 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju odbędzie się VIII Pilski Konkurs Oceny Poroży Jeleni. Konkurs rozpocznie się o godz. 10.00. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są w dniu konkursu w jego sekretariacie - w miejscu odbywania się konkursu.

Dodatkowych informacji udziela kol. Krzysztof Kasperek - tel. 660 454 813 e-mail: krzysztof.kasperek@pila.lasy.gov.pl

 


Organizatorzy:

 • Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy PZŁ w  Pile
 • PGL Lasy Państwowe – RDLP w Pile wraz z nadleśnictwami
 • Zespół Szkół Leśnych w Goraju
 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 • Powiat Czarnkowsko-Trzcianeckiego
 • Gmina Czarnków
 • Miasto Czarnków
 • Gmina Lubasz
 • Miasto i Gmina Trzcianka
 • Miasto i Gmina Wieleń
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Gorajska
 • Klub Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
 • Klub Wabiarzy Jeleni PZŁ
 • Przelewickie Bractwo Św. Huberta
 • Stowarzyszenie Noteccy Łucznicy

 


Komitet honorowy

 • Maria Janyska                     
  Poseł RP
 • Błażej Parda                     
  Poseł RP
 • Krzysztof Paszyk                     
  Poseł RP
 • Marcin Porzucek                  
  Poseł RP
 • Zbigniew Hoffmann
  Wojewoda Wielkopolski
 • Marek Woźniak
  Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • prof. Roman Gornowicz
  Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • prof. Piotr Łakomy
  Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Ryszard Standio
  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
 • Tomasz Markiewicz
  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
 • Andrzej Modrzejewski
  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
 • Sławomir Wencel
  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
 • Jolanta Ratajczak
  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • prof. Lesław Łabudzki
  Przewodniczący Wielkopolskiego Sejmiku Łowieckiego
 • dr hab. Maciej Skorupski
  Kierownik Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Tadeusz Teterus
  Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
 • Franciszek Strugała
  Burmistrz Miasta Czarnków
 • Monika Piotrowska
  Zastępca Wójta Gminy Czarnków
 • Marcin Filoda
  Wójt Gminy Lubasz
 • Krzysztor Czarnecki
  Burmistrz Trzcianki
 • Elżbieta Rybarczyk
  Burmistrz Wielenia
 • Agnieszka Kulesza
  Prezes Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania
 • Antoni Przybylski
  Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Pile
 • Sławomir Jaroszewicz
  Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Pile
 • Albert Tabaka
  Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Goraju

 


Komitet organizacyjny

 • Hubert Durczak
  Prezes Stowarzyszenia Noteccy Łucznicy
 • Jan Filoda
  Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz
 • Sławomir Jaroszewicz
  Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Pile
 • Krzysztof Kadlec
  Przewodniczący Komisji Muzycznej KSM PZŁ
 • Katarzyna Kaliska
  Rzecznik prasowy ZO PZŁ w Pile
 • Krzysztof Kasperek
  Mistrz Przelewickiego Bractwa św. Huberta
 • Jacek Kulpiński
  Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin
 • Piotr Mądrzak
  Zespół Szkół Leśnych w Goraju
 • Andrzej Misiak
  Klub Wabiarzy Jeleni PZŁ
 • Katarzyna Mituta
  Zespół Szkół Leśnych w Goraju
 • Jacek Pszczółka
  Prezes Klubu Wabiarzy Jeleni PZŁ
 • Michał Skotarczak
  Prezes Koła Łowieckiego „Dzik” w Czarnkowie
 • Maciej Strawa
  Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia, Członek ZO PZŁ w Pile (przewodniczący komitetu organizacyjnego)
 • Paweł Strawa
  Zespół Szkół Leśnych w Goraju
 • Paweł Sułkowski
  Zespół Szkół Leśnych w Goraju
 • Kamila Szrama
  Nadleśnictwo Krucz
 • Tadeusz Szrama
  Nadleśnictwo Krucz
 • Tomasz Szrama
  Nadleśnictwo Podanin, Członek ZO PZŁ w Pile
 • Albert Tabaka
  Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Goraju
 • Bogdan Tomaszewski
  Przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
 • Zygmunt Troczyński
  Członek ZO PZŁ w Pile
 • Wojciech Wardęga
  Zespół Szkół Leśnych w Goraju
 • Marek Witczak
  Klub Wabiarzy Jeleni PZŁ
 • Elżbieta Witucka
  Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Gorajska
 • Roman Wyrwas
  Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Krucz
 • Stanisław Zalewski
  Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz
 • Jacek Zych
  Specjalista RDLP w Pile

 

Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy
64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp. 190
tel./fax (067) 212 49 51
e-mail: zo.pila@pzlow.pl
www.pila.pzlow.pl

Zespół Szkół Leśnych w Goraju
64-700 Czarnków
tel. (067) 255 26 55, fax 255 36 55
e-mail: goraj@mysliwska.pl
www.zslgoraj.pl

 


Patronat medialny:


Partnerzy

 ZLPwRP - Logo

TAXUS.IT - logo


 

Noclegi (propozycje w odległości do 15 km od Goraja-Zamku):

 • Zajazd „Meteor” w Lubaszu, ul. Chrobrego 88
 • Hotel „Portus” w Lubaszu, ul. Przystań 2
 • Hotel „Lidia” w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2A
 • Hotel „Czarna Hanka” w Czarnkowie, ul. Kościuszki 130
 • Zajazd „Śmieszek” k. Czarnkowa, Śmieszkowo, ul. Wodna 13
 • Gospodarstwo agroturystyczne „Za torem” w Goraju, Goraj 21C
 • Gospodarstwo agroturystyczne „Ponderosa” k. Czarnkowa, Zofiowo 102
 • Chata Miłkowska k. Lubasza, Miłkowo 61D

 


RDLP Piła


Przedsięwzięcie pn. “XXIV Wielkopolski Festiwal Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 

Strona internetowa:

www.muzyka.mysliwska.pl/konkursy/goraj

 


Organizatorzy zamierzają, aby cała impreza miała charakter wielkiego festynu łowieckiego. Przez cały dzień dostępne będą stoiska gastronomiczne i stoiska handlowe. Zapraszamy więc wszystkich myśliwych z rodzinami oraz miłośników kultury łowieckiej.


XXIV Groβpolnisches Festival der Jagdkultur und Ökobildung- Goraj-Zamek 2018

Der Bezirkvorstand des Polnischen Jagdverbandes in Piła
lädt zur Teilnahme am XXIV Groβpolnischen Festival der Jagdkultur und Ökobildung- Goraj-Zamek 2018 ein.

Im Rahmen des Festivals finden statt:

 • XVI Landeswettbewerb der Hirschrufer
 • XXIV Groβpolnischer Wettbewerb der Jagdhornbläser
 • XVI Schneidemühler Jagdhundeschau
 • VIII Schneidemühler Wettbewerb in der Hirschgeweihbewertung

Wir laden alle Jagdkulturfreunde herzlich ein. Das Festival findet am 19.Mai 2018 in Goraj-Zamek statt.

Alle Informationen über das Festival, das Programm sowie die Ordnung der Jagdhornbläser-Wettbewerbe befinden sich auf der Internetseite www.muzyka.mysliwska.pl
Ihre Anmeldung senden Sie  bitte bis  7.05.2018 an

Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Pile
64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp. 190
tel./fax +48 67 212 49 51, e-mail: zo.pila@pzlow.pl
www.pila.pzlow.pl

und

Zespół Szkół Leśnych w Goraju,
64-700 Czarnków, Goraj-Zamek 5
tel. +48 67 255 26 55, fax +48 67 255 36 55,
am 24.05e-mail: sekretariat@zsl-goraj.cil.pl www.zslgoraj.pl

 


Festival

District Management of the Polish Hunting Association in Piła announces

24th Festival of Hunting Culture and Ecology Education in Greater Poland – Goraj-Zamek 2018

which will include:

 • 16th National Stag Imitation Competition
 • 24th Hunting Music Competition in Greater Poland
 • 16th Hunting Dogs Show in Piła
 • 8th Deer Antlers Rating Competition in Piła

Lovers of hunting culture are invited. The festival will be held on 19th May 2018 at the Forestry Schools in Goraj-Zamek, near Czarnków.

Full information about the festival, along with a detailed programme and the applicable regulations can be found on the website www.muzyka.mysliwska.pl

Applications for participation in the competitions and shows must be submitted by 7th May 2018 at the latest. To do that and for more information please contact the organizing committee of the festival at:

Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Pile
64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp. 190
tel./fax +48 67 212 49 51, e-mail: zo.pila@pzlow.pl
www.pila.pzlow.pl

or

Zespół Szkół Leśnych w Goraju,
64-700 Czarnków, Goraj-Zamek 5
tel. +48 67 255 26 55, fax +48 67 255 36 55,
e-mail: sekretariat@zsl-goraj.cil.pl www.zsgoraj.pl

 


Program

Piątek 18.05.2018

19.00-22.00 Walne zebranie członków Klubu Wabiarzy Jeleni PZŁ (sala różana w zamku)

Sobota 19.05.2018

08.30-09.00 Ceremonia otwarcia (scena przed zamkiem)
09.15-17.00 Wystawy okolicznościowe (sale i hall w zamku oraz sale CP LP w masztalerni)
09.15-10.00 Wykład audytoryjny nt. biologii i ekologii wilka - wygłosi prof dr hab. Henryk Okarma - Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN (sala czytelni w zamku - I piętro)
09.15-13.00 XXIV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich - kategoria solowa
- klasa D i A (sala widowiskowa w masztalerni)
- klasa B (sala biologii w zamku - parter)
- klasa C (sala czytelni w zamku - I piętro, od godz. 10.00)
10.00-15.00 Strzelania z łuku na łucznicy (boisko leśne)
10.00-15.00 VIII Pilski Konkurs Oceny Poroży Jeleni i Wystawa Poroży Jeleni
(teren przed zamkiem)
10.00-13.00 XVI Ogólnopolski Konkurs Wabienia Jeleni (dziedziniec za zamkiem)
13.00-15.00 XXIV Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich - kategoria zespołowa
- klasa D, C, B, A i G oraz przegląd zespołów rodzinnych (sala widowiskowa w masztalerni)
13.30-14.30 Koncert zespołu muzycznego Lake N' River z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju
14.30-15.00 Podsumowanie konkursu plastycznego pt. "Łowiectwo w oczach dziecka" (scena przed zamkiem)
15.00-16.00 XVI Pilski Pokaz Psów Ras Myśliwskich (scena przed zamkiem)
16.00-17.00 Recital zespołu z Niemiec - Bläsercorps Lübeck (scena przed zamkiem)
17.00-18.30 Ceremonia zakończenia i ogłoszenia wyników (scena przed zamkiem)
- XVI Pilskiego Pokazu Psów Ras Myśliwskich
- VIII Pilskiego Konkursu Oceny Poroży Jeleni
- XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wabienia Jeleni
- XXII Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich
18.30-24.00 Biesiada myśliwska (teren przy zagrodzie dziczej "Dąbrowa" w Goraju-Zamku)

Zestawy sygnałów

Soliści

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw C

 1. Koniec polowania
 2. Zakaz strzału w miot
 3. Zając na rozkładzie

Klasa B zestaw A

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Posiłek
 3. Sarna na rozkładzie

Klasa A zestaw B

 1. Powitanie
 2. Darz Bór
 3. Muflon na rozkładzie

Zespoły:

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw D

 1. Koniec polowania
 2. Rozładuj broń
 3. Królik na rozkładzie

Klasa B zestaw E

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Daniel na rozkładzie
 3. Posiłek

Klasa A i G zestaw C

 1. Powitanie
 2. Pasowanie myśliwskie
 3. Kozica na rozkładzie

Wyniki

Soliści

Klasa D

KO KR M L Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1       Tobiasz Warejko N-ctwo Okonek 210
2 1     Wojciech Niezgódka ZSM przy N-ctwie Okonek 205
3       Wiktor Niedzielin N-ctwo Okonek 197
4 2     Jakub Wardęga SP w Czarnkowie 188
5       Grzegorz Bossy KŁ Św. Huberta w Drezdenku 179
6       Janina Barcz Rodzina Barcz 175
7       Martyna Koster SP im. Leśników Polskich w Piasku 171
8       Marika Balcer SP im. Leśników Polskich w Piasku 168
9       Gustaw Kaźmierczak KŁ Św. Huberta w Drezdenku 167

Klasa C

KO KR M L Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1       Kacper Rojowski SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 290
2       Eryk Nadarzyński N-ctwo Okonek 290
3       Patrycja Węsierska SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 285
4       Michał Makoś WKŁ 335 Przyszłość 282
5       Natalia Pluto Prądzinska SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 280
6       Błażej Mazur TL Warcino 279
7       Hubert Sadowski TL im. A. Loreta w Tucholi 275
8       Dominika Błaszkowska SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 270
9       Dominik Olak TL Warcino 269
10       Gracjan Ulewicz ZSL w Goraju 269
11       Kacper Mazur SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 267
12       Ignacy Trzebiatowski N-ctwo Czarnobór 264
13       Michał Kotowicz N-ctwo Mieszkowice 259
14       Adam Barcz Rodzina Barcz 257
15       Wioleta Trochimiuk ZSM SP im. Leśników Polskich Piasek 256
16       Antoni Błaszkowski SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 256
17 1     Nikodem Nurczyk TL w Tucholi 255
18 2     Hubert Matuszewski ZO PZŁ Konin 254
19       Wiktor Jaroszewski TL w Tucholi 253
20       Jakub Kowalewski ZSM SP im. Leśników Polskich Piasek 250
21       Jakub Walczak ZSL w Goraju 248
22       Natalia Wilczyńska ZSL w Goraju 246
23 3     Kacper Wawrzyniak ZSL w Goraju 244
24       Kamil Sakwa ZSM SP im. Leśników Polskich Piasek 241
25       Wiktor Grzonkowski TL w Tucholi 237
26 4     Gracjan Dąbkowski Gmina Lubasz 235
27 5     Anna Bielówka SMM Tutti 233
28 6     Martyna Kaczmarek KŁ nr 24 Jeleń w Ujściu 233
29 7 1   Ryszard Śmigiel KŁ nr 58 Odyniec Mieścisko 233
30       Natalia Łaskawska ZSL w Goraju 230
31 8     Wiktor Przepióra ZSL w Goraju 228
32       Michał Baksalerski TL Warcino 227
33 9     Hubert Kowalski KŁ nr 45 Myśliwiec Biskupice 226
34       Andrzej Barcz Rodzina Barcz 226
35       Marcin Głowniak ZSM SP im. Leśników Polskich Piasek 213
36       Mikołaj Gwizdała TL w Tucholi 210
37 10     Patrycja Fąferek ZSL w Goraju 207
38 11     Weronika Jankowiak ZSL w Goraju 192
39       Natalia Osowska TL Warcino 184
40       Nikola Bańka ZSL w Goraju 184
41       Julia Jóźwiak ZSL w Goraju 172

Klasa B

KO KR M L Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1       Marta Pluto Prądzinska SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 291
2 1     Dominik Pawlak ZSM Echo Wandy 290
3       Julia Medyńska WKŁ 335 Przyszłość 288
4 2     Hubert Masłoń ZSL Goraj 288
5 3 1   Mateusz Bączyk KŁ nr 6 Jeleń Włoszakowice 287
6 4 2 1 Łukasz Wyrzykowski ZSM Echo Wandy 283
7 5 3   Aleksander Garczarek KŁ 42 Daniel Bukowiec Stary 281
8 6 4 2 Zbigniew Bodura ZSM Echo Wandy 281
9 7   3 Malwina Fikus ZSM Echo Wandy 279
10 8 5 4 Rafał Stefaniak Nadleśnictwo Zdrojowa Góra 279
11       Andrzej Skwiercz TL im. A. Loreta w Tucholi 279
12 9   5 Marta Drzewiecka Nadleśnictwo Trzcianka 279
13       Hubert Należyty TL w Warcinie 279
14       Mieszko Górecki ZSL Goraj 278
15 10     Maciej Graj ZSL w Goraju 278
16 11 6 6 Łukasz Łusiewicz ZTM N-ctwa Krucz 278
17       Jan Mataszewski KŁ Daniel nr 15 w Zadwiździu 276
18       Filip Nowak KŁ Rogacz Międzyrzecz 276
19 12     Patrycja Baryła ZSL Goraj 275
20 13   7 Witold Sitkowski ZSM Echo Wandy 273
21   7 8 Jakub Dobersztyn N-ctwo Wronki 269
22 14     Maciej Synowiec ZSL Goraj 268
23   8   Alojzy Brylewski KŁ nr 45 Myśliwiec w Biskupicach 267
24       Kacper Lizakowski TL im. A. Loreta w Tucholi 266
25 15     Seweryn Spicker ZSL Goraj 266
26 16   9 Bartosz Kulawinek ZSM Echo Wandy 266
27   9 10 Filip Winnicki KŁ Knieja Szczecin 266
28   10 11 Hubert Nadolny Nadleśnictwo Łobez 264
29 17 11 12 Bartosz Gosztyła  Nadleśnictwo Podanin 263
30   12   Piotr Orych KŁ Przepiórka w Radzyminie 263
31       Hanna Krowicka ZSL Goraj 262
32       Michał Szczepaniak SMM Tutti 262
33       Borys Wrzesiński SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 260
34 18     Norbert Szeląg ZSL Goraj 260
35 19 13   Jacek Pszczółka KŁ nr 24 Jeleń w Ujściu 260
36       Marek Majos ZSL Goraj 259
37 20     Aurelia Kaczor SMM Tutti 259
38 21     Dawid Łodyga SMM Tutti 258
39 22 14   Maciej Szendel KŁ nr 24 Jeleń Ujście 258
40 23     Wiktoria Anna Grześkowiak ZSL Goraj 258
41 24   13 Michał Standio Nadleśnictwo Krucz 256
42   15 14 Tomasz Sanocki KŁ Knieja Szczecin 256
43       Ewelina Pawlak ZSL Goraj 256
44   16   Stanisław Szlachta KŁ Szarak w Jerzmanowicach 255
45 25     Bartosz Helak ZSL Goraj 251
46       Małgorzata Kubecka ZSL Goraj 248
47 26     Robert Nadolny Szkoła Podstawowa w Czarnkowie 248
48 27     Sebastian Ryżek ZSL w Goraju 248
49       Maciej Stosik ZTM Venator WL UP w Poznaniu 245
50 28 17   Leszek Krysztofik KŁ nr 17 Orion Kremsk 241
51 29 18   Adam Garczarek KŁ 42 Daniel Bukowiec Stary 241
52   19   Daniel Książkiewicz WKŁ Trop 44 Piła 241
53 30     Łucja Walkowiak Gajówka Koziołówka 237
54 31     Filip Kruk ZSL Goraj 236
55 32     Jakub Nadolny Szkoła Podstawowa w Czarnkowie 233
56 33 20   Michał Kotarski ZO PZŁ Konin 227
57 34 21   Tomasz Rożek KŁ nr 58 Odyniec Mieścisko 223
58 35     Tymoteusz Szulc ZSL Goraj 216
59       Aleksandra Konofał ZSL w Goraju 206
60 36     Michał Goll ZSL Goraj 191

Klasa A

KO KR M L Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1       Beniamin Wroński SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 292
2       Tadeusz Piankowski ZSM Jantar RDLP Gdańsk 285
3   1   Hubert Keller TL Warcino 281
4   2   Remigiusz Nowicki ZTM Venator WL UP Poznań 281
5       Ernest Pietrzyk WKŁ 335 Przyszłość 281
6       Natan Wojtyła SPMiKŁ na Zamku w Bytowie 280
7 1 3   Jędrzej Strawa ZTM Venator WL UP Poznań 278
8 2 4   Paweł Strawa ZSL w Goraju 275
9 3 5   Bartłomiej Bejga ZTM Venator WL UP Poznań 274
10   6   Alfred Ferenc KŁ Gwardia Słupsk 273
11   7   Stanisław Skrzetuski ZTM Venator WL UP Poznań 271
12 4 8 1 Hubert Szrama ZTM N-ctwa Krucz 268
13       Oskar Pietrzyk WKŁ 335 Przyszłość 267
14 5 9 2 Piotr Nowak Nadleśnictwa 266
15 6 10 3 Kamila Szrama ZTM N-cta Krucz 265
16 7     Anna Tomaszewska ZTM Venator WL UP Poznań 265
17 8 11   Adam Kupś ZTM Venator WL UP Poznań 262
18 9   4 Przemysław Kiciński ZTM Venator UP Poznań 262
19 10 12   Hubert Kaczmarek KŁ nr 20 Dąbrowa w Poznaniu 260
20 11     Tadeusz Dybaś ZTM ZSL Goraj 254
21   13   Tomasz Sywiec ZTM Venator WL UP Poznań 253
22 12 14   Jan Strawa ZSL w Goraju 250
23 13 15   Bartosz Matz ZTM Venator WL UP Poznań 249
24 14     Jan Maciejewski ZSL Goraj 248
25 15 16   Andrzej Michał Kapuściński KŁ nr 23 Knieja Konin 247
26 16     Mikołaj Rybicki KŁ Żuraw Brójce 247
27 17     Radosław Walkowiak Gajówka Koziołówka 246
28   17   Łukasz Schuetza ZTM Venator WL UP Poznań 246
29 18     Ks. Michał Zamelek Parafia w Rawiczu 246
30 19 18   Krystian Mikosz KŁ nr 8 Szarak Otusz 245
31   19   Mariusz Chmielewski ZTM Venator WL UP Poznań 244
32 20 20   Błażej Tomaszewski KŁ nr 2 Drop 243
33 21 21 5 Leszek Koliński N-ctwo Durowo 243
34       Wojciech Walkowiak KŁ Żuraw Brójce 242
35   22   Stanisław Mataszewski ZTM Venator WL UP Poznań 239
36 22 23   Mariusz Czechowski KŁ nr 32 Leśnik Grodziec 238
37       Szymon Chruszczewski ZTM Venator WL UP Poznań 238
38 23     Andrzej Tylman Brak 237
39       Maciej Żuromski ZTM Venator WL UP Poznań 231
40 24     Klaudia Ludowicz ZSL Goraj 228
41 25     Mariusz Kaźmierczak ZO PZŁ Konin 223
42 26     Jan Kotlarz ZTM ZSL w Goraju 222
43 27     Kacper Kasperek ZTM ZSL w Goraju 201
44 28     Marcin Helman ZTM ZSL w Goraju 197
45       Emilia Marciniak ZSL Goraj 187
46       Andrzej Sochacki ZTM Venator WL UP Poznań 184

KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
M - Klasyfikacja myśliwych
L - Klasyfikacja leśników

 

Zespoły

Klasa D

Miejsce Nazwa Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Rogacze 181
2 II Zespół Sygnalistów Myśliwskich SP im. Leśników Polskich w Piasku 169

Klasa C

Miejsce Nazwa Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich działający przy Nadleśnictwie Okonek 294
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego Przepiórka w Radzyminie 279
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Knieja przy SPMiK na Zamku w Bytowie 275
4 Zespół Trębaczy Myśliwskich Skrzydlate szaraki 274
5 Sygnaliści z Dąbrowy Krzymowskiej 261
6 Młode Wilki 257
7 III Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja 254
8 Jenot TL w Tucholi 247
9 Zespół Sygnalistów Myśliwskich SP im. Leśników Polskich w Piasku 233
10 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Brzuchowa Góra 208 Koła Łowieckiego nr 45 Myśliwiec w Debrznie 207
11 II Zespół Sygnalistów Myśliwskich TL Warcino 185

Klasa B

Miejsce Nazwa Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Głuszec przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie 291
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Żurawie przy KŁ Żuraw Brójce 282
3 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Ogar Zarządu Okręgowego PZŁ Konin 282
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Wandy przy N-ctwie Przedborów, Kalisz i Antonin 277
5 ZSM Trzcianka - KŁ Dzik i Knieja Trzcianka 272
6 II Zespół Trębaczy Myśliwskich Goraj 272
7 Sygnaliści Koła Łowieckiego  Knieja Szczecin - Dobrzański Złoty Szpon  249
8 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Jenot TL im. Adama Loreta w Tucholi 244

Klasa A

Miejsce Nazwa Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja 286
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich KŁ nr 24 Jeleń w Ujściu 214

Klasa G

Miejsce Nazwa Punkty
1 Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator Studentów Wydziału Leśnego UP w Poznaniu 295
2 Zespół Trębaczy Myśliwskich Nadleśnictwa Krucz 294
3 Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja 290
4 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Głos Kniei 280
5 Zespół Trębaczy Myśliwskich Wilk Nadleśnictwa Sarbia 270
6 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Palatium Nadleśnictwa Grodzisk Wielkopolski 263

PK - Występ pozakonkursowy

 

XVI Wielkopolski Przegląd Rodzinnych Zespołów Sygnalistów Myśliwskich

Klasa C

Miejsce Nazwa Punkty
1 Zespół Trębaczy Myśliwskich Rodziny Walkowiak z Otorowa 281
2 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Rodziny Barcz 273
3 Zespół Trębaczy Myśliwskich Rodziny Wardęgów 272

Klasa B

Miejsce Nazwa Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich Rodziny Nadolnych 255

Klasa A

Miejsce Nazwa Punkty
1 Rodzinny Zespół Trębaczy Myśliwskich Rodziny Strawa 289

 


VIII Pilski Konkurs Oceny Poroży Jeleni - Goraj-Zamek

Miejsce Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1 Michał Magda KŁ Literatów Polskich "Pióro" Warszawa 89
2 Janusz Polański Nadleśnictwo Krucz 76
3 Marcin Witczak KŁ "Żuraw" Człopa 72

Udział wzięło 55 zawodników

Organizatorzy: Przelewickie Bractwo św. Huberta pod kierunkiem Krzysztofa Kasperka

 

 


Lista laureatów okręgowego konkursu plastycznego o tematyce
przyrodniczo-łowieckiej pt. „Łowiectwo w oczach dziecka”, Goraj-Zamek 2018

Przedszkola - prace wyróżnione:

Wyróżnienia
 • Michał Sikora
  Gminne Przedszkole nr 2, 64-980 Trzcianka, ul. 22 Stycznia 90/92
 • Jagoda Płachta
  Gminne Przedszkole nr 2, 64-980 Trzcianka, ul. 22 Stycznia 90/92
 • Gabriela Żukowiecka
  Gminne Przedszkole nr 2, 64-980 Trzcianka, ul. 22 Stycznia 90/92

Kategoria szkoła podstawowa kl. I-III:

Nagrody:

I  miejsce: Liliana Gula (klasa Ib)
Szkoła Podstawowa w Mieścisku, 62-290 Mieścisko, ul. Wągrowiecka 28
II miejsce: Rafał Skrzypczyński (klasa II)
Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika, 77-400 Złotów, Górzna 22
III miejsce: Aleksander Witucki (klasa IIa)  
Szkoła Podstawowa w Mieścisku, 62-290 Mieścisko, ul. Wągrowiecka 28

Wyróżnienia :
 • Klaudia Drajewska (klasa I)
  Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie, 64-700 Czarnków
 • Marcel Shulz (klasa III)
  Akademia Talentów - Prywatna Szkoła Podstawowa w Wągrowcu,
  62-100 Wągrowiec, Przemysłowa 14
 • Igor Stęsik (klasa III)
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej, 64-720 Lubasz, Miłkowo 11
 • Katarzyna Madaj
  64-700 Czarnków ul. Wroniecka 30, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Czarnkowie
 • Michał Szotek (klasa II)
  Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika, 77-400 Złotów, Górzna 22

Kategoria szkoła podstawowa kl. IV-VII:

Nagrody:

I miejsce: Agata Jessa (klasa VIIa)
Szkoła Podstawowa w Kruczu, 64-720 Lubasz, Krucz 62
II miejsce: Martyna Ciszewska (klasa IVa)
Szkoła Podstawowa w Mieścisku, 62-290 Mieścisko, ul. Wągrowiecka 28
III miejsce: Iga Klimczak (klasa VI)
Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej, 64-700 Czarnków

Wyróżnienia:
 • Martyna Maras
  Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego, 78-540 Kalisz Pomorski,
  ul. Błonie Kaszubskie 2
 • Kacper Graś
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piłce, 64-733 Drawsko, Piłka 24
 • Jakub Proch
  Zespół Szkół w Ostrorogu,64-560 Ostroróg, ul. Jana Ostroroga 14
 • Samira Belaid
  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku,
  89-300 Wyrzysk, ul. Parkowa 8
 • Gracja Giżycka
  Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie, 64-930 Szydłowo

Kategoria gimnazjum:

Nagrody:

miejsce I: Marta Dymitruk (klasa IIIa)
Szkoła Podstawowa im. komandora Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Szkolna 1
miejsce II: Julia Rogusz (klasa IIa)
Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Siedlisku, 64-980 Trzcianka, Siedlisko 160
miejsce III: Arkadiusz Januszewski (klasa III)
Szkoła Podstawowa w Piecniku, 78-650 Mirosławiec, Piecnik 8

Wyróżnienia:
 • Katarzyna Ewald (klasa II)
  Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym, 64-700 Romanowo Dolne 123
 • Michalina Michałek (klasa II)
  Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji, 89-340 Białośliwie, ul. 4 stycznia 8
 • Daniel Mrotek (klasa II)   
  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich, 89-300 Wyrzysk, ul. Parkowa 8,
 • Katarzyna Wyrobek (klasa II)
  Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji, 89-340 Białośliwie, ul. 4 stycznia 8
 • Marika Kropidłowska (klasa III)
  Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim,
  78-540 Kalisz Pomorski, ul. Błoni Kaszubskie 2,

Grand Prix:

Nagroda:
 • Magdalena Lisiecka (klasa Va)
  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w  Łeknie,
  62-105 Łekno, ul. Pocztowa 7
Wyróżnienie
 • Mikołaj Pakos (klasa Va)
  Szkoła Podstawowa w Mieścisku, 62-290 Mieścisko, ul. Wągrowiecka 28
 • Iga Klimczak, Małgorzata Maciszewska, Joanna Szymczak (klasa VI)
  Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej, 64-700 Czarnków

Plakaty – wyróżnienia:

Wyróżnienia:
 • Katarzyna Kowalińska
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie, 64-800 Chodzież, Stróżewo 59
 • Agata Błażyńska (klasa IVb)
  Publiczna Szkoła Podstawowa, 64-720 Lubasz, ul. Szkolna 6
 • Kacper Romaniec (klasa IVb)
  Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie, 64-930 Szydłowo

Komunikat dla uczestników
XXIV Wielkopolskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej – Goraj 2018

 1. W sobotę 19 maja 2018 roku o godz. 7.30 w Sanktuarium Maryjnym w Lubaszu zostanie odprawiona msza św. w intencji uczestników XXIV Wielkopolskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej w Goraju. Serdecznie zapraszamy.
 2. O godz. 9.15 zapraszamy na wykład prof. dr hab. Henryka Okarmy nt. biologii i ekologii wilka, który zostanie wygłoszony w sali czytelni zamku na pierwszym piętrze.
 3. W trakcie festiwalu będzie można zwiedzać z przewodnikiem wystawę przyrodniczą w nowo otwartym Centrum Promocji Lasów Państwowych mieszczącym się w wyremontowanej masztalerni. Zbiórka zainteresowanych przy portierni o pełnych godzinach, zaczynając od godz. 10.00 do godz. 16.00.
 4. O godz. 12.00 zapraszamy na krótkie spotkanie z p. Ernestem Dylla przed „Domem Nauczyciela” i prezentację kolekcji pięknie kwitnących teraz różaneczników. Przy okazji można odwiedzić punkt widokowy na tzw. „Biesiadce” lub zagrodę dziczą „Dąbrowa” przy leśniczówce.
 5. O godz. 14.00 zapraszamy na pokaz medalowej wyceny parostków sarny kozła – na stoisku po prawej stronie sceny.
 6. Wystawa prac plastycznych pt. „Łowiectwo w oczach dziecka” znajduje się w zamku na pierwszym piętrze.
 7. Zapraszamy na spacer do „Grobu hrabiego”.
 8. Sekretariat festiwalu znajduje się w zamku na parterze (wejście ze stołówki).
 9. Biesiada po festiwalu przy muzyce do tańca odbędzie się w tym roku w wiacie myśliwskiej przy zagrodzie dziczej „Dabrowa” na przeciwko leśniczówki.
 10. Wszyscy uczestnicy konkursu sygnalistów myśliwskich i konkursu wabienia jeleni otrzymają bezpłatny obiad (mimo wcześniejszej informacji o nie zapewnieniu posiłku). Bony do odebrania (w godz. 8.00-12.00) znajdują się w sekretariacie festiwalu, natomiast realizacja posiłków na stoisku gastronomicznym przy boisku (przez cały dzień).

Organizatorzy XXIV WFKŁiEE - Goraj-Zamek 2018