VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej w Gołuchowie

Komunikat organizacyjny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Międzynarodowym Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej w Gołuchowie w dniu 15.05.2021 r. Tegoroczna edycja odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Festiwalu. Bieżące komunikaty będą przekazywane za pośrednictwem:

Karty zgłoszenia należy przesłać do 13 maja 2021 roku

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: okl@okl.lasy.gov.pl
 • lub pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy ZOOM zostaną podane w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2021 roku, natomiast listy startowe wraz z godzinami występu poszczególnych uczestników zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu 14 maja 2021 roku.

Dodatkowym (nieobowiązkowym) utworem w konkursie muzyki myśliwskiej jest kompozycja Romana Idzikowskiego „Żubr z Gołuchowa”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Organizator:

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie,
ul. Działyńskich 2,
63-322 Gołuchów,

tel.627615045,
okl@okl.lasy.gov.pl

Zestawy sygnałów

Kategoria solowa

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw E

 1. Koniec polowania
 2. Zbiórka myśliwych
 3. Apel na łowy

Klasa B zestaw C

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Wilk lub ryś na rozkładzie
 3. Drapieżnik na rozkładzie

Klasa A zestaw A

 1. Powitanie
 2. Pobudka
 3. Łoś na rozkładzie

Kategoria zespołowa:

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw D

 1. Koniec polowania
 2. Rozładuj broń
 3. Królik na rozkładzie

Klasa B zestaw A

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Posiłek
 3. Sarna na rozkładzie

Klasa A i G zestaw D

 1. Powitanie
 2. Żubr na rozkładzie
 3. Lis na rozkładzie