XVII Kaszubski Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej - Sierakowice 2021

REGULAMIN:

ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Komisja Kultury Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku.

TERMIN: 10 lipca 2021 r.

MIEJSCE: Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27.

KATEGORIE KONKURSOWE:

 • Konkurs sygnalistów myśliwskich – kategorie solowe D,C,B i A w/g Regulaminu Konkursów Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ dla konkursów ogólnopolskich i regionalnych, patrz: www.muzyka.mysliwska.pl
 • Konkurs sygnalistów myśliwskich – kategorie zespołowe D,C,B, A i G w/g Regulaminu Konkursów Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ dla konkursów ogólnopolskich i regionalnych, patrz: www.muzyka.mysliwska.pl
 • Przegląd w kategorii Muzyka Myśliwksa „MM” Przegląd odbędzie się w klasie MB. Obowiązują trzy utwory o tematyce myśliwskiej, nie przekraczające łącznie 7 min., z wyłączeniem sygnałów myśliwskich zatwierdzonych przez NRŁ (tzw. zielona książeczka).

W klasie MB organizatorzy ogłaszają konkurs na najlepsze wykonanie „Hejnału Festiwalu Kultury Łowieckiej KNIEJA”, który może być wykonany przez zespoły, jako 4-ty utwór w występie konkursowym.

Jury w tej kategorii przyzna trzy nagrody – za I, II, III miejsce, a zespoły oceniane będą wg następujących kryteriów:

 1. Wrażenie artystyczne.
 2. Zgodność z zapisem nutowym.
 3. Trudność wybranego repertuaru.
 4. Ogólna prezentacja zespołu.

W tej kategorii składy zespołów powinny być min. 3 osobowe. Dopuszcza się możliwość korzystania z nut.

ZGŁOSZENIA:

 1. W Przeglądzie mogą brać udział wykonawcy z całej Polski.
 2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Przeglądzie jest nadesłanie, w terminie do 5 lipca 2021, karty zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej. Link do zgłoszeń:
  https://forms.gle/9mvFygvDFPRW76uu6
 4. W karcie zgłoszenia wskazać należy wykaz kompozycji wykonywanych podczas Przeglądu.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU:

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną wywołaną wirusem SARS CoV-2 Organizator, zgodnie z ustępem 10. pkt 1. „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich”, podjął decyzję o hybrydowej formie przeprowadzenia tegorocznej edycji Przeglądu.

Występy konkursowe ocenione zostaną przez jury powołane przez Organizatora. Obrady jury odbędą się w dniu Przeglądu, stacjonarnie w siedzibie Organizatora.

KATEGORIE SOLOWE D, C, B i A ORAZ ZESPOŁOWE D, C, B, A i G

 1. Uczestnicy z województwa pomorskiego mogą przystąpić do przesłuchania konkursowego w siedzibie Organizatora (należy zaznaczyć tą formę na Karcie Zgłoszenia).
 2. Uczestnicy z pozostałych województw przesłuchani zostaną przy wykorzystaniu internetowych platform do wideokonferencji z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju platformy oraz sposobu logowania zostaną podane do 30 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Organizatora www.gok.sierakowice.pl oraz na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl.
 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby przesłuchań na miejscu. W takim wypadku o liście uczestników, którym przysługiwać będzie możliwość wystąpienia w siedzibie Organizatora decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń.
 4. Lista startowa z informacją o tym którzy uczestnicy będą mogli zaprezentować się podczas przesłuchania w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach, opublikowana zostanie na stronach www.gok.sierakowice.pl i www.muzyka.mysliwska.pl do dnia 6 lipca 2021
 5. Przesłuchania uczestników w kategorii solowej w formule zdalnej odbędą się w czasie rzeczywistym o wskazanej przez Organizatora godzinie, za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora platformy do wideokonferencji.
 6. Wylosowane zestawy sygnałów zostaną umieszczone na stronie organizatora.
 7. W przypadku problemów z połączeniem lub zerwania połączenia w trakcie występu uczestnikowi przysługuje możliwość ponownego wystąpienia konkursowego, z zastrzeżeniem przeniesienia go poza ustaloną kolejność.
 8. Jury lub Organizator poinformuje telefonicznie Uczestnika o fakcie zerwania połączenia i wskaże godzinę ponownego wystąpienia.

MUZYKA MYŚLIWSKA klasa MB

 1. Przesłuchania zespołowe będą mieć formę odtworzenia wcześniej zrealizowanych nagrań audiowizualnych przesłanych do Organizatora.
 2. Nagranie wideo z wystąpieniem należy przesłać w terminie do 8 lipca 2021 Musi ono spełniać następujące warunki:
  • film oparty na jednym ujęciu,
  • nagranie w poziomym kadrze, na neutralnym tle,
  • wysoka rozdzielczość (nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli, format obrazu 16 : 9), format kompresji: mov, mp4, avi, MPEG-4,
  • nagranie rozpoczyna się od przedstawienia zawierającego nazwę zespołu oraz informacji, iż nagranie powstało na potrzeby przesłuchań w ramach XVII Kaszubskiego Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej „KNIEJA” Sierakowice 2021.
 3. Nagranie zamieścić należy na kanale youtube a link do nagrania przesłać Organizatorowi na adres gok@sierakowice.pl.
 4. Wraz z linkiem do nagrania, mailem przesłać należy partytury wykonywanych utworów.
 5. Wykonawcy, którzy nie dostarczą partytur utworów, wystąpią w klasyfikacji poza konkursowej.
 6. Szczegółowa instrukcja przesłania filmu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, które wraz z kartami ocen zostaną przesłane na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub można je będzie odebrać w siedzibie Organizatora.

 2. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na upublicznienie swojego wizerunku przez Organizatora, a także na wykorzystanie nagrań wystąpień na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.

 3. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach. Szczegółowe informacje na stronie www.gok.sierakowice.pl/biuletyn/

 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

 

 


 

Zestawy sygnałów

Soliści

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw A

 1. Koniec polowania
 2. Apel na łowy
 3. Stój

Klasa B zestaw A

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Posiłek
 3. Sarna na rozkładzie

Klasa A zestaw E

 1. Powitanie
 2. Niedźwiedź na rozkładzie
 3. Pobudka

Zespoły

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw A

 1. Koniec polowania
 2. Apel na łowy
 3. Stój

Klasa B zestaw E

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Daniel na rozkładzie
 3. Posiłek

Klasa A zestaw A

 1. Powitanie
 2. Pobudka
 3. Łoś na rozkładzie

Klasa G zestaw B

 1. Powitanie
 2. Darz Bór
 3. Muflon na rozkładzie

Wyniki

Soliści

Klasa D (dzieci do lat 12)

KO KR Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1   Adam Goluch KŁ Leśnik Górowo Iławeckie 206
2   Alicja Aramowicz Stowarzyszenie Derkacz 191
3 1 Stanisław Wenta GOK Sierakowice 190
4   Barbara Szyszko Stowarzyszenie Derkacz 185
5 2 Zuzanna Witka GOK Sierakowice 183
6   Bartosz Lech Borsuk Stowarzyszenie Derkacz 178
7 3 Wojciech Strzelecki GOK Sierakowice 161
8 4 Oliwier Mallek GOK Sierakowice 159

Klasa C (dla początkujących)

KO KR Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1   Klaudia Stupienko WKŁ Jeleń Lidzbark Warmiński 287
2   Krzysztof Goj KŁ Leśnik Górowo Iławieckie 266
3 1 Wiktoria Bednarek Technikum Leśne w Warcinie 259
4 2 Franciszek Strzelecki GOK Sierakowice 251
5 3 Tomasz Wenta GOK Sierakowice 244
6 4 Marek Bronk KŁ Kulik Gdańsk 227

Klasa B (dla średniozaawansowanych)

KO KR Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1   Jakub Patryk Nowak KŁ Ruczaj Bartoszyce 281
2 1 Michał Czapiewski Nadleśnictwo Cewice 277
3   Maria Stupienko WKŁ Jeleń Lidzbark Warmiński 276
4 2 Marek Szot KŁ Knieja Stary Dzierzgoń 275
5 3 Jonasz Kaźmierczak Technikum Leśne w Warcinie 261
6 4 Maciej Rewers Nadleśnictwo Choczewo 258
7 5 Grzegorz Bukała KŁ nr 7 Sokół Gdańsk 253
8   Nikodem Korkiewicz TL Starościn 243

Klasa A (mistrzowska)

KO KR Imię i Nazwisko Reprezentacja Punkty
1 1 Marta Prądzinska   272
2 2 Kazimierz Kroskowski KŁ Żuraw Kościerzyna 264

KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna

Zespoły

Klasa D (dzieci do lat 12)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich ŻUBRY przy GOK Sierakowice   199
2 Zespół Muzyki Myśliwskiej MŁODY DERKACZ   176

Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Muzyki Myśliwskiej DERKACZ   269
2 Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich STRZELCY GOK 265
3 Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich KULIKI   253

Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B)

Miejsce Nazwa Reprezentacja Punkty
1 Zespół Sygnalistów Myśliwskich DERKACZ Stowarzyszenie Derkacz 258

Galeria

Formularz zgłoszeniowy