XX Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich „O Statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego” Barwice 2021

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XX Zachodniopomorskim Przeglądzie Sygnałów Myśliwskich o Statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego w dniu 29 maja 2021r. Tegoroczny przegląd odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Livewebinar. Bieżące komunikaty będą przekazywane za pośrednictwem:

 1. Strony internetowej Ośrodka Kultury i Turystyki www.okitbarwice.naszgok.pl
 2. strony internetowej muzyka.mysliwska.pl
 3. oraz na stronie wydarzenia na fanpage’u Ośrodka Kultury i Turystyki

Zapraszamy do wzięcia udziału w przeglądzie solistów oraz zespoły sygnalistów myśliwskich.
Przegląd odbędzie się w następujących kategoriach:

 • indywidualna (klasy D, C, B, A),
 • kategoria zespołowa (klasy D ,C, B, A, G).

Wylosowane zestawy konkursowe zostaną ogłoszone na ww. stronach w dniu 21 maja 2021 r.

Karty zgłoszenia należy przesłać do 26 maja 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zpsm-b@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Kultury i Turystyki ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice tel/fax 94 373 60 25  Zgłoszenie po terminie dyskwalifikuje z udziału w XX Zachodniopomorskim Przeglądzie Sygnałów Myśliwskich. Decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy Livewebinar zostaną podane w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2021 roku, natomiast listy startowe poszczególnych uczestników zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu 28 maja 2021 roku.

Z pozdrowieniami
Komitet Organizacyjny

Zestawy sygnałów

Soliści

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw A

 1. Koniec polowania
 2. Apel na łowy
 3. Stój

Klasa B zestaw B

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Król polowania
 3. Jenot na rozkładzie

Klasa A zestaw B

 1. Powitanie
 2. Darz Bór
 3. Muflon na rozkładzie

Zespoły

Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej

Klasa C zestaw E

 1. Koniec polowania
 2. Zbiórka myśliwych
 3. Apel na łowy

Klasa B zestaw D

 1. Dzik na rozkładzie
 2. Jeleń na rozkładzie
 3. Pióro na rozkładzie

Klasa A zestaw D

 1. Powitanie
 2. Żubr na rozkładzie
 3. Lis na rozkładzie

Klasa G zestaw A

 1. Powitanie
 2. Pobudka
 3. Łoś na rozkładzie